Skip to main content

Träffa Claus

Claus Just Pedersen Vår projektledande bonde

Vem är jag?

Jag har varit bonde och jobbat på min gård i över 15 år. Under många är hade jag markarrendeavtal med Eurowind för vindkraftverk och solcellsprojekt på min mark. Därför kände jag redan till företaget. Det visade sig vara användbart när jag bestämde mig för att det var dags att göra något nytt. Jag ville fortsätta att verka inom jordbrukssektorn, men från ett annat perspektiv. Därför sökte jag ett jobb på Eurowind som projektledare på den danska utvecklingsavdelningen. Nu har jag varit på företaget sedan november 2020.

Hur gör jag skillnad?

Som projektledare på den danska utvecklingsavdelningen upprättar jag den första kontakten med bönder som kan vara intresserade av att ha vindkraftverk och/eller solcellsanläggningar på sin mark. Mitt jobb är att initiera kontakten och ta fram markarrendekontrakt för just det området. Sedan handlar det om att kontakta grannar och andra berörda parter. Du kommer väldigt nära människor eftersom det är så mycket känslor inblandade när det gäller jordbruk. Ofta använder jag min egen bakgrund som bonde som ett sätt att ta kontakt och för att de ska känna sig trygga med att jag faktiskt vet hur de känner. Jag gillar att Eurowind gör affärer på en personlig nivå. Projekten är ju viktiga inte bara för oss, utan även för dem. Det faktum att jag får träffa ”gamla kolleger” inom jordbruksbranschen och förhandla om saker som jag kan är fantastiskt tycker jag.

JBN CLAUS JUST 04126

Det är fantastiskt att det finns en gemensam pionjäranda, som företaget ju har byggt upp. Jag märker att många påverkas av detta.

Vad är det som driver mig?

Kollegorna, sammanhållningen och andan på kontoret är en stor drivkraft i sig. Det är fantastiskt att det finns en gemensam pionjäranda, som företaget ju har byggt upp. Jag märker att många påverkas av detta. Det är inte bara ett jobb. Enligt mig är det något som präglar varje dag. Det finns massor av utrymme att fördjupa sig i sina arbetsuppgifter, men det finns också utrymme för lite skratt och skämt. Arbetsmiljön här är riktigt bra. Den är inte det minsta ”stel”. Det finns plats för dina egna idéer och alla håller en vänlig ton.

Vi är ju ett privat företag så vi är väl lite bortskämda. Det visar sig tydligt under semestrar, födelsedagar eller när ett nytt projekt godkänns. Då firas det med något extra. Det är något man verkligen minns. Ledningen vet att de inte är bättre än sina medarbetare. Så det är fantastiskt här. Du kan vara dig själv, och det är ju bra att veta när man är ny. Bara var dig själv så kommer du allteftersom att växa in i gänget.

Funfact: Även om jag inte är bonde längre tillbringar jag ändå mycket fritid på min gård. Vi har fortfarande lite boskap och vi hyr ut stallarna till djur som ska stå i karantän. Jag är familjefar. Jag har två livliga pojkar och följer dem när de upptäcker världen.
Claus Just Pedersen Claus Just Pedersen, Project Manager

Redo att träffa ännu en framtida kollega?