Skip to main content

Zoznámte sa s Tomasz

Tomasz Szlachetka náš obchodný analytik, odborník na medzinárodné vzťahy a vášnivý hráč online hier

Kto som?

Som absolventom európskych štúdií na Univerzite v Aalborgu a do prvého kontaktu s podnikaním v oblasti obnoviteľných zdrojov energie som sa dostal na stáži v obchodnej rade v Marigerfjorde. Dostal som za úlohu preskúmať potenciál obnoviteľných zdrojov energie v regióne a využiť tento potenciál vrátane potenciálu už existujúcich firiem v tomto sektore, napr. Eurowind Energy, s cieľom pritiahnuť nové investície do energetiky z obnoviteľných zdrojov. Táto stáž naštartovala moje zanietenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Po ukončení stáže a vysokoškolského štúdia v roku 2011 som si podal žiadosť o prácu projektového asistenta tu v Eurowind. A odvtedy som súčasťou spoločnosti. Pochádzam z Poľska, ale v Dánsku žijem väčšinu svojho života a aj do školy som chodil v Hobro. Mám pocit, že Eurowind dôverne poznám, lebo je to jedna z najväčších spoločností v Hobro.

Eurowind mne a mojej manželke umožnil žiť a rozvíjať sa tu v Dánsku. Počas štúdia som bol na dovolenke v Poľsku, kde som spoznal svoju manželku Elzbietu Dyrkacz-Szlachetkovú. Rozhodli sme sa zistiť, či je medzi nami niečo viac a vydržali sme vzťah na diaľku až tri roky. Po troch rokoch sme sa ocitli na križovatke a museli sme sa rozhodnúť, či sa vrátim naspäť do Poľska alebo či ona príde za mnou do Dánska. Rozhodli sme sa pre Dánsko z dôvodu, že som už pracoval v Eurowind a úlohou preto bolo nájsť prácu pre Elzbietu. Elzbieta prišla do Dánska bez toho, aby ovládala dánčinu a aby mala ľahší prístup na dánsky pracovný trh, bolo dôležité naučiť sa jazyk. Aby mohla chodiť na kurzy dánčiny, musela odpracovať aspoň 8 hodín týždenne. Preto som sa opýtal nášho generálneho riaditeľa, či by sa pre ňu niečo našlo v Eurowind, aby sa mohla začať učiť dánčinu, a našlo sa. Začala pracovať v Eurowind osem hodín týždenne a zároveň chodiť na jazykový kurz. Elzbieta rýchlo prejavila záujem o pracovné úlohy pre technické oddelenie, ako aj prácu v spoločnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Po pol roku dostala prácu na plný úväzok ako asistentka správy aktív na technickom oddelení, kde pracuje doteraz.

JBN EUROWIND 090322 00892

Jednou z vecí, ktoré si najviac vážim, je, že nápady, ktoré predložím, sú aj vypočuté

Ako vyzerá moja práca?

Pracujem ako obchodník so zameraním na oblasť Východnej Európy a mojou hlavnou úlohou je analyzovať obchodný potenciál nových projektov, ktoré prichádzajú do úvahy na našich trhoch. Okrem toho vykonávam prieskum trhu smerom k novým trhom vo Východnej Európe, a tiež vyhľadávam nové strategické partnerstvá na trhoch, kde už Eurowind pôsobí, ale aj na nových trhoch. Základným prvkom mojej práce je podpora oddelení prípravy a realizácie projektov v rôznych krajinách a využitie odborných poznatkov našich špecialistov po celej Európe s cieľom priniesť na trh najatraktívnejšie projekty.  

Počas môjho pôsobenia v Eurowind som mal už mnohé úlohy. Začínal som ako projektový asistent, kde mojou hlavnou úlohou okrem iného bolo asistovať pri plánovaní nových projektov s využitím vetra v Dánsku. Po roku som už pracoval v oblasti plánovania projektov a predaja strešných fotovoltických systémov a neskôr v oblasti rozpočtovania a financovania rozsiahlejších fotovoltických projektov v Rumunsku. Po uvedení našich rumunských fotovoltických projektov do prevádzky som bol preradený na technické oddelenie na pozíciu technického projektového manažéra, kde mojimi hlavnými úlohami počas piatich rokov boli technický monitoring a správa našich už fungujúcich veterných turbín v Dánsku a v Nemecku, podávanie správ o ich výkone. V roku 2021 sa ma opýtali, či by som sa chcel podieľať na rozvoji podnikateľských aktivít vo Východnej Európe a ja som súhlasil. Dalo by sa povedať, že som na oddelení rozvoja akýmsi prepojením medzi Dánskom a trhmi vo Východnej Európe.

Čo ma motivuje?

Motivujú ma pracovné úlohy, ktoré dostávam, a práca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z vecí, ktoré si najviac vážim, je, že nápady, ktoré predložím, sú vypočuté. Spolupráca medzi oddeleniami a jednotlivými krajinami funguje výborne. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé odvetvie, a ak chcete pracovať v medzinárodnej spoločnosti zameranej na oblasť udržateľného rastu, v ktorej záleží na vašom názore, Eurowind je to správne miesto.

Zaujímavosť: Jazdím na horskom bicykli a chodím na turistiku s manželkou a naším psom. Okrem toho vo voľnom čase rád hrám s priateľmi online hry. Hrám strieľačky, ktoré udržiavajú v pohotovosti moje reakčné schopnosti, a strategické hry, ktoré zas v pohotovosti udržiavajú moju myseľ.
Tomasz Szlachetka Tomasz Szlachetka , Business Development Manager

Chcete spoznať ďalšiu budúcu kolegyňu?