Skip to main content

Zoznámte sa s Henrik

Henrik Lykke Sørensen náš skúsený obchodník a jachtársky expert

Kto som?

Som vyštudovaný strojár a v Eurowind Energy pracujeme od roku 2020. Počas svoje kariéry som vždy pracoval na vývoji energeticky efektívnejších riešení. Predtým som pracoval v spoločnosti, ktorá sa špecializuje na vývoj čerpadiel pre lodný priemysel s víziou udržateľnejšieho priemyselného odvetvia, ktoré je možné dosiahnuť celkovým znížením uhlíkovej stopy v lodnom priemysle. Mám tiež predošlé pracovné skúsenosti z odvetvia veternej energie v spoločnosti Grundfos. Nástup do Eurowind Energy pre mňa nebol takou veľkou zmenou. Bol to len návrat do odvetvia energetiky. Sektora, ktorý mám veľmi rád.

Ako vyzerá moja práca?

Ako obchodník senior na oddelení strategického rozvoja podniku mám za úlohu rozvíjať obchodné modely pre naše projekty Power-to-X a hľadať riešenia toho, ako môžeme začleniť technológiu Power-to-X do našich veterných a solárnych parkov. Jednou z mojich prvých úloh bolo spolu s riaditeľmi pobočiek, manažmentom a predstavenstvom vymyslieť celkovú stratégiu pre zavedenie technológie Power-to-X.  Celé priemyselné odvetvie Power-to-X je relatívne nové a prichádza s novou oblasťou podnikania. Je to pre mňa ešte zaujímavejšie predovšetkým preto, že môžem ovplyvniť spôsob práce, ako aj organizácie svojho pracovného dňa. Každý deň je pre mňa dobrý pracovný deň. Je to hlavne vtedy, keď získam nové poznatky a možnosť ísť so svojimi projektmi ešte ďalej a napokon sledovať ich úspech.

JBN CLAUS 02894

Získate príležitosť vstúpiť do nového priemyselného odvetvia, kde môžete byť súčasťou budúcich systémov a ovplyvniť ich rozvoj.

Čo ma motivuje?

Som presvedčený, že môžeme dosiahnuť zmeny. Dáva to zmysel a práca, ktorú v Eurowind robíme, už vlastne prináša zmenu v projektoch, ktoré bežia. Všetko je tu veľmi zaujímavé a v celej firme cítiť veľkú angažovanosť. Spoločnosť je veľmi proaktívna a moji kolegovia sú veľmi oddaní účelu firmy aj duchu spolupatričnosti. Všetci zamestnanci sú skvelí v uisťovaní sa, že všetci ostatní robia všetko, čo je v ich silách. Každý z nás môže byť súčasťou zmeny, čo platí aj pre nových kolegov. Získate príležitosť vstúpiť do nového priemyselného odvetvia, kde môžete byť súčasťou budúcich systémov a ovplyvniť ich rozvoj. Eurowind je v tomto odvetví silným hráčom a vy získate pracovisko so skvelými kolegami a množstvom slobody, ale aj zodpovednosti.

Zaujímavosť: Dlhé roky plachtím a som veľmi outdoorový človek.
Henrik Lykke Sørensen Henrik Lykke Sørensen, Senior Business Developer

Chcete spoznať ďalšieho budúceho kolegu?