Skip to main content

Запознайте се с Henrik

Henrik Lykke Sørensen Нашият Старши мениджър по развитие на дейността и експерт по ветроходство

Искате ли да ви се представя?

Аз съм инженер с докторска степен по машинно инженерство и към днешна дата съм на работа в Eurowind Energy от септември 2020 г. През кариерата ми на инженер винаги съм се занимавал с разработка на по-ефективни решения за потреблението на енергия. Преди това бях в компания, специализирана в разработката на помпи за морския сектор – работеща за един по-устойчив бранш, чрез намаляване на въглеродния отпечатък на морския сектор като цяло. Имам също опит от сектора за енергията на вятъра и Grundfos на предишни длъжности. Затова преминаването в Eurowind Energy за мен не беше толкова голяма промяна. Това по някакъв начин се оказа връщане в енергетиката. Това е сектор, с който съм много ангажиран.

Какъв е личният ми принос?

Като Старши мениджър по развитие на дейността в Стратегическо развитие на дейността, работата ми е да разработвам бизнес модели за нашите проекти Power-to-X и решения за това как бихме могли да обединим съхранението на енергия с нашите ветроенергийни и ФВ паркове. Една от първите ми задачи беше разработване на цялостната стратегия за Power-to-X заедно с мениджърите за страните, управата и съвета.  Целият бранш на Power-to-X е относително нов и той открива нова сфера за дейността. Това го прави още по-интересен за работа за мен, особено след като мога да повлияя на това как да правим нещата и как да подредя собствения си работен ден. Всеки ден за мен е един добър работен ден. За мен добър ден е този, в който човек научава нови неща, може да постигне нов напредък по нашите проекти и да ги доведе до успешен край.

JBN CLAUS 02894

Получавате възможността да влезете в нов индустриален сектор, към който можете да бъдете част и да влияете върху развитието на бъдещи системи.

Какво ме мотивира?

Мисля, че можем да променим нещата към по-добро. Има много смисъл и работата, която вършим в Eurowind, тя реално променя нещата към по-добро в проектите, които имаме. Тук всичко е много интересно и в Eurowind като цяло се вижда силна ангажираност. Компанията е много активна и колегите ми са силно ангажирани както с целта, така и със задружността на компанията. Всички служители успешно се грижат всички останали да дават най-доброто от себе си. Тук всеки може да даде личен принос и това важи също и за новите колеги. Имате възможността да влезете в нов промишлен сектор, където ще бъдете част от и ще влияете на развитието на системите за бъдещето. Eurowind е силен участник в този сектор и в замяна получавате работно място с прекрасни колеги и много свобода с отговорности във всички посоки.

Любопитен факт: Плавам с платноходка от много години и прекарвам много време на открито.
Henrik Lykke Sørensen Henrik Lykke Sørensen, Senior Business Developer

Готови ли сте да се запознаете с друг ваш бъдещ колега?