Skip to main content

Saa tuttavaks Morten

Morten Krogh Jensen Meie automatiseerimisekspert, kelle kireks on suusatamine

Kes ma olen?

Olen tegelikult kvalifitseeritud audiitor ja audiitorina ka töötanud, samuti oli mul mõned aastad oma ettevõte. Oma ettevõtte asutamine sai võimalikuks tänu ühele koostööle audiitorina. Meie ettevõte tegeles tuulikute soetamise planeerimise, arendamise ja ostude finantseerimisega Saksamaal. Pärast mõnda aastat diagnoositi mul vähk ja see muutis mind. Otsustasin, et ma ei taha enam töötada 80 tundi nädalas, vaid soovin pigem kaheksast neljani tööd, et veeta rohkem aega perega.

Kuidas ma väärtust loon?

Ma töötan IT/tarkvaraarenduse juhina ja minu ametikoht on arenenud sarnaselt Eurowindis toimuva kasvuga. Suur osa mu ajast kulub IT-arendusprojektide planeerimisele ja juhtimisele. Teisisõnu töötan süsteemide loomise ja protsesside automatiseerimise kallal, millest Eurowind võib kasu saada. Enne seda olin paljude jaoks mees, kelle jutule minna, et oma ülesandeid paremini süstematiseerida. Meie kasv on nõudnud sujuvamat ja automatiseeritumat protsessi, et asju nutikamalt teha – näiteks muuta oluliselt lihtsamaks osakondadevaheline infovahetus.

71A0739

Mind motiveerib väga EWE mõtteviis. Mul on olnud õnne, sest olen saanud areneda tänu ettevõttele, mis tegutseb mind huvitavas valdkonnas.

Olen olnud osa Eurowind Energyst alates 2010. aastast ja minu ülesanded on aja jooksul arenenud. Alguses abistasin tolleaegset piirkonnajuhti sobivate asukohtade leidmisega Taanis. Kasutades omandatud teadmisi varasemast tööst Saksamaal, olin abiks ka Saksamaa turul. Kuid asjad muutusid ja ma hakkasin uurima, kuidas saaksime välja töötada uue eelarvesüsteemi, mis meile paremini sobiks, nii et õppisin ise programmeerima. Olen alati tundnud huvi arvutite ja programmeerimise vastu, nüüd nägin võimalust oma oskusi selles valdkonnas veelgi arendada. Lihtsalt sellepärast, et see oli Eurowindi jaoks kõige targem lahendus.

Mis mind innustab?

Mind motiveerib väga EWE mõtteviis. Mul on olnud õnne, sest olen saanud areneda tänu ettevõttele, mis tegutseb mind huvitavas valdkonnas. Mulle on innustav näha suurt pilti, mis võimaldab meil arendada paremaid ja targemaid protsesse. Kuid ma ei kuuluks EWE perekonda nii pikki aastaid, kui seal poleks nii suurepäraseid inimesi. Sest Eurowind on minu jaoks tõepoolest nagu mu teine perekond. Ma arvan, et olin umbes kahekümneviies töötaja, ja me õppisime üksteist väga hästi ja lähedalt tundma. Näiteks korraldasin meile suusapuhkuse ja see traditsioon on jätkunud. Ma tõesti hindan seda, kuidas oleme neil puhkuseaegadel ja seltskondlikel üritustel üksteist nii palju paremini tundma õppinud. Soovitaksin uutel kolleegidel kahtlemata meie suusapuhkusel või vähemalt seltskondlikel üritustel osaleda. See, et meil on üksteisega head suhted, tuleb meile igapäevaselt kasuks.

Huvitav fakt: Muu hulgas olen ka kvalifitseeritud audiitor, mida paljud mu uuemad kolleegid ilmselt ei teagi. Samuti pean ennast paljudel teemadel üpris nohiklikuks. Mulle meeldib näiteks ise kõlareid ehitada. Soovin protsessidest kõike teada – mitte ainult tulemust, vaid ka vahetulemusi. Nii et minu jaoks on loomulik asju ise luua.
Morten Krogh Jensen Morten Krogh Jensen, IT/ Software Development Manager

Oled valmis tutvuma veel ühe tulevase kolleegiga?