Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Økonomisk administration

Regnskab

Hos Eurowind Energy A/S fører vi bogholderi og regnskab for alle selskaber under administration. Dette indebærer, at vi udarbejder momsafregning, årlige likviditetsplaner og prognoser samt halvsårsrapporter og eksternt regnskab, herunder afholdelse af generalforsamling. Vi varetager koordinationen og kommunikationen med banker, skatterådgivere, forsikring, lodsejere m.v. Derudover håndterer vi udlodning eller overførelse til evt. dansk lån med en månedlig dokumentation i form af Dividend Statement. Endeligt håndterer vi krav/kompensation i forhold til producent og forsikringsselskab.

Vi rådgiver desuden gerne i forbindelse med finansiering af anlægget, og vi kan sikre, at både nye parker (projektfinansiering) og ældre parker (refinansiering) opnår attraktive renter og lånevilkår.

Revision

Vi sikrer i samarbejde med eksterne revisionsfirmaer kvaliteten af revisionsarbejdet. Gennem et godt samarbejde mellem vores kompetente ansatte og vores revisorer i de enkelte lande koordinerer vi det revisionsmæssige arbejde.

Vi kan på grund af stordriftsfordele opnå revisionsaftaler til særdeles konkurrencedygtige priser til gavn for alle vores investorer.

Salg af elektricitet

Vi sikrer vores kunder de bedst mulige vilkår og priser ved afsætning af produceret elektricitet til det offentlige elektricitetsnet. Vores kompetente medarbejdere følger kontinuerligt med i udviklingen af den gældende lovgivning for afsætning af den producerede strøm i de lande, som vi opererer i.