Investor login

Nadzór eksploatacyjny

Codziennie monitorujemy wszystkie turbiny wiatrowe.

Udostępniamy naszym klientom własny portal online umożliwiający bieżące śledzenie eksploatacji i budżetów turbin wiatrowych.

Korzyści skali

Zapewniamy konkurencyjne ceny od dostawców zewnętrznych.

Stale kontrolujemy jakość dostawców zewnętrznych.

Analizy i Raportowanie

Opracowujemy bieżące raporty i analizy dla wszytskich turbin.

Inicjujemy i kontrolujemy ustawowo wymagane przeglądy i planowane konserwacje.

Przeprowadzamy inspekcje turbin wiatrowych.