Skip to main content

Korporatīvā sociālā atbildība

Mūsu mērķis ir pozitīvi ietekmēt mūsu pasauli. 

Tīras, drošas elektroenerģijas ražošana ir visas mūsu darbības pamatā. Mums ir svarīga ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Mūsu mērķis ir padarīt atjaunojamo enerģiju pieejamu lielākam skaitam cilvēku visā pasaulē un tādējādi būtiski ietekmēt globālās klimata problēmas. 

Mūs virza mūsu mērķis un vērtības, kuru pamatā ir atjaunojama enerģija. 

Mūsu mērķis ir skaidrs: Mēs vēlamies spēlēt nozīmīgu lomu nākotnes enerģētikas sabiedrībā un zaļajā pārejā, kuras pamatā ir tieši un mērķtiecīgi centieni atjaunojamās enerģijas attīstībā, būvniecībā, ekspluatācijā un optimizācijā, tostarp nodrošinot dažādu enerģijas avotu (PtX tehnoloģiju) integrāciju mūsu enerģijas parkos.

 

EW Dreng + Sol

Mēs nenogurstoši strādājam, lai radītu pasauli, kas balstīta atjaunojamos energoresursos, un mūsu vērtībām ir nozīmīga loma mūsu uzņēmējdarbībā.

Mūs virza mūsu pamatvērtības.

Mūsu uzņēmumā galvenā nozīme ir mūsu vērtībām. Tās ietekmē veidu, kā mēs strādājam, kā mēs izturamies pret saviem darbiniekiem, un tās ir iekodētas mūsu DNS.

Uzticamība
Mēs pildām savus solījumus un vēl vairāk.

Lojalitāte
Mēs vēlamies būt atpazīstami kā uzņēmums ar augstiem uzņēmējdarbības ētikas standartiem.

Vienkāršība
Mēs vēlamies būt vienkārša saikne ar sarežģītu tirgu.

Produktivitāte
Mēs vēlamies gūt rezultātus.

Originalphoto 583838201.017692