Skip to main content

Vindpark Knöstad

Vindpark Knöstad

Parkinformation

Säffle

Kommun

8

Vindkraftverk

200

Meter totalhöjd

6500

Uppvärmda hushåll som förses med grön el

49,6

Effekt

2022

Driftsatt

Sök Vindpark Knöstad Energibonus

Nu kan föreningar i närområdet kring Vindpark Knöstad söka Energibonus 2023. 

Syftet med energibonusen är att den skall vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas. Ersättningen från Eurowind Energy ska bidraga till att stärka närområdet kring Vindpark Knöstad. 

Riktlinjer 

För att kunna ansöka om energibonusen ska föreningen vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Energibonusen ska gå till projekt, investeringar eller gemensamma anläggningar, som bidrar positivt till närområdets utveckling och samtidigt främja hållbar utveckling i en bred bemärkelse.  

I ansökan ska den sökande specificera hur investeringen eller aktiviteten som ska genomföras främjar närområdets utveckling och vilken målgrupp detta gagnar.  

Efter ansökningstiden har gått ut sammanställs ansökningarna och föreningarna som får ta del av energibonusen utses av en jury på Eurowind Energy. Beslutet går inte att överklaga.

Det finns ingen garanti att hela det sökta beloppet beviljas, därför är det viktigt att ange vad en mindre summa skulle kunna användas till. 

För att få ta del av energibonusen gäller följande kriterier: 

  • Föreningen ska vara verksam i närområdet kring vindkraftsparken, dvs inom en radie på 20 km, se kartan nedan. 
  • Energibonusen ska gå till projekt, investeringar eller gemensamma anläggningar som bidrar positivt till närområdets utveckling och bidrar till en hållbar utveckling för bygden. 
  • Juryn har möjlighet att ge bidrag under flera år i följd, men ska eftersträva en fördelning som kommer många till gagn under vindparkens livstid.
  • Ekonomiska föreningar som söker måste vara registrerade hos Skatteverket samt ha ett bank/plus-giro konto. Föreningen måste ha ett skattekonto. Energibonusen skickas inte till privata konton.
  • Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden. 

Energibonusen

  • ska inte gå till rena driftsbidrag.
  • kan inte sökas retroaktivt, såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet. 
  • bidrar inte till investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området. 
  • får inte gå till löpande kostnader, såsom anställningar eller andra löpande kostnader. 
  • ges inte till välgörande verksamhet där insamlingen sköts av rikstäckande organisationer eller av företag utan lokal förankring, inte heller till sådant som normalt är kommunala åtaganden. 

Sista ansökningsdagen är den 31 augusti 2023.

Karta 

Ansökningsformulär

Ansökan mejlas till [email protected]  

Fördelning av energibonusen kommer Eurowind Energy presentera i slutet av september och utbetalningen kommer ske kort därefter. Eurowind Energy kommer även bjuda in alla föreningar som har tilldelats energibonusen till en gemensam middag i mitten av oktober.  

Har ni frågor var vänlig kontakta oss via mejl  

[email protected] eller ring 0730228340

 

Nu har vi driftsatt vindpark Knöstad!

Vindpark Knöstad är belägen på Säffle kommuns högsta punkt Valneklinten strax norr om E18. Vindparken är byggt med senaste teknologin beståendes utav åtta SG170-6.2 MW verk med en tornhöjd på 115 m och 85 meter långa rotorblad – vilket är de hittills största i Sverige där Knöstad är först ut. Parken invigdes oktober 2022 och kommer årligen producera ca 130 GWh vilket motsvarar årlig förbrukning av hushållsel för drygt 26 000 villor.

DJI 0918
Knöstad Project Film Knöstad Project Film

Loggbok Vindpark Knöstad

Kontaktperson på Eurowind Energy

Alexander Hermansson
Driftingenjör Alexander Hermansson · [email protected]