Skip to main content

Metsärinne, Sonkajärvi

Metsärinne, Sonkajärvi

Tuulivoimahankkeen tiedot

3

Voimalamäärä

255

Voimaloiden kokonaiskorkeus (m)

203

Hankealueen pinta-ala (ha)

2026

Tuotannossa noin

Metsärinne

Eurowind Energy Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Sonkajärven pohjoisosaan, noin 15 kilometriä Sonkajärven keskustan pohjoispuolella ja 8 kilometriä Sukevan kyläkeskustan eteläpuolella. Hankealue on alustavasti noin 200 hehtaarin kokoinen ja alueelle suunnitellaan alustavasti 3 tuulivoimalaa. Lopullinen voimalamäärä määrittyy kattavien ympäristöselvitysten ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Yleisötilaisuuden 17.1.2023 materiaalit

Osayleiskaavanluonnos ja selostus

Metsärinne

Tapahtumat

Osayleiskaavasta järjestettiin yleisötilaisuus Sonkajärven asukkaille ja muille kiinnostuneille keskiviikkona 17.4. klo 17.00–19.00 Sukevan kyläkeskuksessa, osoitteessa Matarantie 11, 74340 Sukeva. Tilaisuudessa oli kahvitarjoilu.

Alustava aikataulu

2022 - 2024 Kaavoitusprosessi
2024 - 2026 Rakennusvaihe
2026 Tuotannossa 

Yhteydenotot

Frans Duldin
Project Developer Frans Duldin · [email protected]