Skip to main content

Metsärinne, Sonkajärvi

Metsärinne, Sonkajärvi

Tuulivoimahankkeen tiedot

3

Voimalamäärä

250

Voimaloiden kokonaiskorkeus (m)

203

Hankealueen pinta-ala (ha)

2026

Tuotannossa noin

Metsärinne

Eurowind Energy Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Sonkajärven pohjoisosaan, noin 15 kilometriä Sonkajärven keskustan pohjoispuolella ja 8 kilometriä Sukevan kyläkeskustan eteläpuolella. Hankealue on alustavasti noin 200 hehtaarin kokoinen ja alueelle suunnitellaan alustavasti 3 tuulivoimalaa. Lopullinen voimalamäärä määrittyy kattavien ympäristöselvitysten ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Yleisötilaisuuden 17.1.2023 materiaalit

 

Metsärinne

Alustava aikataulu

  • Osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistellaan syksyllä 2022 ja asetetaan nähtäville tammikuussa 2023. Tällöin pidetään yleisötilaisuus Sonkajärvellä.
  • Sitä mukaa kun selvityksiä valmistuu, pidetään teemakohtaisia sidosryhmäneuvotteluita ja työpajoja tarpeen mukaan.
  • Kaavoitusprosessi: 2022-2023
  • Rakennus- ja muut luvat, sekä rakentaminen: 2023-2025
  • Tuotannossa: 2025-2026

Yhteydenotot

Frans Duldin
Project Developer Frans Duldin · [email protected]