Skip to main content

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Uskomme, että olemme osa jotain suurempaa. Siksi tuemme aktiivisesti paikallisia aloitteita ja hankkeita yhteisöissä, joissa toimimme. Esimerkiksi Thorup-Slettenin tuulipuistomme jakaa osan tuotoistaan kahdeksan kilometrin säteellä sijaitsevien paikallisten järjestöjen kanssa. Paikallisen rahaston hallinnoinnista vastaa yhteisön edustajista koostuva komitea, joka arvioi ja jakaa rahoitustukea aloitteisiinsa rahoitusta hakeville tukikelpoisille paikallisille organisaatioille. Varat jaetaan puolivuosittain järjestettävässä tapahtumassa monenlaisille hankkeille, jotka hyödyttävät paikallista elämää ja aloitteita.

Vuonna 2022 olemme tukeneet erilaisia hankkeita paikallisella alueella, kuten julkista leikkikenttää, nuorisokerhon perustamista, koirakoulutuskentän perustamista ja paikallisen soutukerhon kerhotalon kunnostamista, monien muiden muassa. Varat ovat peräisin vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon sähkönmyynnistä Thorup-Sletteniltä, joka sijaitsee lähellä Aggersundia Tanskan pohjoisosassa.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme vaikuttaneet merkittävästi paikalliseen yhteisöön tarjoamalla asukkaille parempia resursseja ja tiloja. Sitoutumisellamme paikallisyhteisöjen ja niiden aloitteiden tukemiseen on ollut myönteinen vaikutus paikalliseen alueeseen. Olemme innokkaita jatkamaan tukeamme Thorup-Slettenin tuulipuistoamme ympäröiville yhteisöille.

Esimerkiksi Thorup-Slettenin tuulipuistomme jakaa osan tuotoistaan kahdeksan kilometrin säteellä sijaitsevien paikallisten järjestöjen kanssa.
Bo Bloch Andersen Bo Bloch Andersen