Skip to main content

Vindpark Lervik

Vindpark Lervik

Vindpark Lervik

Vindpark Lervik är belägen i Västerviks kommun nordväst om samhället Hjorted. Vindparken kommer bestå av 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 m. Byggnation av vindparken planeras inledas 2022 med driftstart 2023. Vindparkens årliga elproduktionen beräknas till ca 120 GWh vilket motsvarar förbrukning av hushållsel för drygt 24 000 villor årligen.

Lervik1

Information om vindparken

Lokaliserat i Västerviks kommun
Storlek: 7 vindkraftverk - 46 MW
Totalhöjd: 200 meter
Status: Tillståndgiven
Planerad driftstart 2023

Tidplan

  • 2022 – Q1: Upphandling av vindkraftverk
  • 2022 – Q3-4: Byggnation av vägar och kranytor
  • 2023 – Q1-2: Gjutning av fundament
  • 2023 – Q2: Förläggning av elkabel (internt elnät)
  • 2023 – Q3: Leverans av vindkraftverk
  • 2023 – Q4: Invigning av vindparken

Karta över projektområdet

Projektledare

Klas Lomberg
Sverigechef Klas Lomberg · klo@eurowindenergy.com