Skip to main content

Vindpark Lervik

Vindpark Lervik

Parkinformation

Västervik

Kommun

7

Vindkraftverk

200

Meter totalhöjd

6 000

Eluppvärmda villor som förses med grön el

46,2

Effekt

2023

Driftstart

Vindpark Lervik är belägen i Västerviks kommun nordväst om samhället Hjorted. Vindparken kommer bestå av 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 m. Byggnation av vindparken inledas i januari 2023 med driftstart i slutet av 2023. Vindparkens årliga elproduktionen beräknas till ca 120 GWh vilket motsvarar förbrukning av hushållsel för drygt 24 000 villor årligen.

Information under byggskedet

Under byggskedet kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft, sprängning och det kan därmed finnas risk att vistas inom området. Under perioder när sprängning sker finns varningsskyltar eller flaggvakt på plats. Sprängning förvarnas också med signal från siren i enlighet med Arbetsmiljöverkets regler.

Har ni funderingar kring arbetsplatsen eller säkerheten i området så kontakta vår driftingenjör

Alexander Hermansson på +46 738 014754

Karta över projektområdet

Bild September

Tidsplan

Loggbok

September 2023: Leverans av vindkraftverken

Under sommaren har vägar och fundament färdigställts, och de första komponenterna har nu börjat att levereras till parken.

Leveranserna kommer löpa på under slutet på September och början på Oktober.

Transport av större komponenter sker nattetid för att minska påverkan på trafiken.

Succesivt kommer vindkraftverken att börja resas och vi räknar med att alla sju verken kommer vara resta tills slutet av November.

Bild September

Maj 2023: Fundament

Projektet har löpt på under våren och de flesta vägar är nu färdigställda.
Den största delen av sprängningsarbetena är nu klart i området och endast mindre sprängning återstår.

Platserna för fundamenten har förberetts under de senaste veckorna och gjutning kommer snart att påbörjas på det första, först ut är verk 2.
Fundamenten kommer att vara bergsförankrade, detta innebär att ett antal hål borras ner i berget där långa stag förs ner och fästs, och sedan spänns fundamentet fast i berget.
Hålen som borras för stagen tätas med cement för att förhindra vattenintrång.

Bergsförankrade fundament använder mycket mindre av både betong och armeringsjärn en gravitationsfundament och har därmed mindre miljöpåverkan, varför vi strävar efter att använda denna typen så långt som det är möjligt.

Fundamentsarbeten kommer att pågå under Juni och färdigställas i Juli.

Bild1

Januari 2023: Byggstart 

Anläggningsarbetet har inletts och det är full aktivitet i projektområdet. Avverkning inleddes i slutet av december och de allra flesta ytor har nu avverkats.

Utöver avverkning har även grävning och sprängning initierats, framför allt vid korsningen mellan verk nr 2 och 3. I större delen av projektområdet är det nära till berg och sprängning kommer därför vara nödvändig för utjämnande av marken inför anläggandet av väg samt kran- och uppställningsytor.

Här förbereds arbetet för breddning av väg och sprängning i berg

Kontaktperson på Eurowind Energy

Alexander Hermansson
Driftingenjör Alexander Hermansson · [email protected]