Skip to main content

Vindpark Lervik

Vindpark Lervik

Parkinformation

Västervik

Kommun

7

Vindkraftverk

200

Meter totalhöjd

6 000

Eluppvärmda villor som förses med grön el

46,2

Effekt

2024

Driftstart

Invigning Lervik Vindpark

I samband med att vindpark Lervik har driftsatts är det dags att med glädje inviga parken, fira denna milstolpe och framför allt tacka samtliga som har bidragit till att förverkliga vindkraft i Lervik!

Under invigningen kommer också årets mottagare utav Energibonus att presenteras.

Schemat för dagen:

Kl.12:00 – 13:00 Enklare lunch serveras

Kl.13:00 – 13:30 Invigningsceremoni och tal

Kl.13:30 – 15:00 Fika och öppet hus för allmänheten med möjligheten att titta in i ett vindkraftverk

Vägbeskrivning:

För att komma till Lervik Vindpark sväng av från väg 40 mot Hjorted, efter ca 5km sväng höger in på väg 780, det kommer att vara skyltat härifrån fram till vindkraftsparken.

 

Sök Vindpark Lerviks Energibonus

Energibonus

Syftet med Energibonusen är den skall vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas. Eurowind Energy strävar efter att aktivt bidra till att stärka och utveckla närområdet kring Vindpark Lervik. På så sätt hoppas vi skapa en varaktig positiv inverkan och främja hållbar tillväxt för alla som bor och verkar i lokalområdet.

Riktlinjer

För att kunna ansöka om Energibonusen är det viktigt att er förening är aktiv inom det område där vindkraftsparken har etablerats. Tanken bakom Energibonusen är att främja projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som inte bara gynnar närområdets utveckling utan också främjar hållbar utveckling i bredare mening. Vi ser fram emot att få höra om era spännande idéer!

I er ansökan vill vi gärna höra hur er investering, aktivitet eller projekt kommer att bidra till den lokala utvecklingen och vilken målgrupp ni siktar på att gynna. Vindparken Lervik erbjuder en årlig Energibonus på totalt 70 000 kronor under hela parkens livstid.

Ni är välkomna att ansöka med projekt som sträcker sig över flera år framåt. Efter att ansökningstiden har gått ut kommer vårt dedikerade juryteam på Eurowind Energy att sammanställa och välja ut de föreningar som får ta del av Energibonusen. Vi kommer att prioritera projekt som har en tydlig koppling till vindparkområdet och som verkligen gynnar den lokala utvecklingen.

Observera att alla föreningar aktiva inom Västerviks kommun kan ansöka. Beslutet kan inte överklagas, men vi uppmuntrar er att vara kreativa och tänka på alternativa användningsområden för beloppet, i händelse av att hela det begärda beloppet inte beviljas. Er strävan att göra en positiv skillnad är viktig för oss, och vi ser fram emot att få vara en del av era framgångsrika projekt!

För att bli beviljad Energibonusen behöver föreningen uppfylla följande kriterier:

  • Verksamhet i Västerviks kommun: Föreningen måste vara aktiv inom Västerviks kommun, och föreningar i närområdet kommer att prioriteras.
  • Ideell eller ekonomisk förening utan vinstintresse:Endast ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse kan ansöka om energibonusen
  • Skattekonto krävs: Föreningen måste ha ett skattekonto; Energibonusen delas inte ut till privata personkonton. 
  • Positivt för närområdet och hållbar utveckling: Energibonusen ska användas till projekt, investeringar eller gemensamma anläggningar som främjar närområdets utveckling och bidra till en hållbar utveckling för bygden.
  • Långsiktig fördelning av bidrag: Juryn har möjlighet att ge bidrag under flera år i följd och strävar efter en fördelning som gynnar många under vindparkens livstid.
  • Ej rent driftsbidrag: Energibonusen är inte avsedd som rent driftsbidrag. Medel kan inte sökas retroaktivt, om inte investeringen är tidsmässigt beroende av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid beslutstillfället.
  • Medfinansiering av infrastrukturprojekt: Energibonusen kan vara medfinansiär i infrastrukturprojekt som är viktiga för bygden och som stärker närområdet kring Vindpark Lervik.
  • Ej till välgörenhetsverksamhet med rikstäckande insamling: Energibonusen ges inte till välgörenhetsverksamhet där insamlingen hanteras av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring. Ej heller till sådana åtaganden som normalt hanteras av kommunen.

Ni ansöker via formuläret nedanför och sista ansökningsdagen är den 31 mars, 2024. 

Har ni frågor var vänlig kontakta oss via mejl på [email protected] eller ring 0739199849

Ansökningsformulär

Information om föreningen

Om föreningen inte har en lokal eller egen adress så ange området där föreningen är aktiv.
Observera - ange endast i siffror
Om föreningen inte har ett org nummer kommer vi att kontakta er för vidare behandling av ansökan
till föreningen eller till en kontaktperson
Firmatecknare för förening
Ha gärna med flera olika typer av konster i fall ni inte får hela summan ni ansöker om
Tidsplan på ert projekt eller aktivitet

 

Loggbok

December 2023 

Montaget av vindkraftverken har flutit på under hösten och nu är alla sju verken färdigmonterade. 

Nu kommer elinstallationer att färdigställas under december och januari, och vindkraftverken kommer succesivt tas in i provdrift. 

Under provdriften kommer verken att producera oregelbundet och under kortare perioder, och man kan då se dem snurra men även att de står still. 

I slutet av Mars månad räknar vi med att alla vindkraftverken är intrimmade och i full produktion. 

God Jul och Gott Nytt år önskar vi från Eurowind Energy! 

Bild December 2023

September 2023: Leverans av vindkraftverken

Under sommaren har vägar och fundament färdigställts, och de första komponenterna har nu börjat att levereras till parken.

Leveranserna kommer löpa på under slutet på September och början på Oktober.

Transport av större komponenter sker nattetid för att minska påverkan på trafiken.

Succesivt kommer vindkraftverken att börja resas och vi räknar med att alla sju verken kommer vara resta tills slutet av November.

Bild September

Maj 2023: Fundament

Projektet har löpt på under våren och de flesta vägar är nu färdigställda.
Den största delen av sprängningsarbetena är nu klart i området och endast mindre sprängning återstår.

Platserna för fundamenten har förberetts under de senaste veckorna och gjutning kommer snart att påbörjas på det första, först ut är verk 2.
Fundamenten kommer att vara bergsförankrade, detta innebär att ett antal hål borras ner i berget där långa stag förs ner och fästs, och sedan spänns fundamentet fast i berget.
Hålen som borras för stagen tätas med cement för att förhindra vattenintrång.

Bergsförankrade fundament använder mycket mindre av både betong och armeringsjärn en gravitationsfundament och har därmed mindre miljöpåverkan, varför vi strävar efter att använda denna typen så långt som det är möjligt.

Fundamentsarbeten kommer att pågå under Juni och färdigställas i Juli.

Bild1

Januari 2023: Byggstart 

Anläggningsarbetet har inletts och det är full aktivitet i projektområdet. Avverkning inleddes i slutet av december och de allra flesta ytor har nu avverkats.

Utöver avverkning har även grävning och sprängning initierats, framför allt vid korsningen mellan verk nr 2 och 3. I större delen av projektområdet är det nära till berg och sprängning kommer därför vara nödvändig för utjämnande av marken inför anläggandet av väg samt kran- och uppställningsytor.

Här förbereds arbetet för breddning av väg och sprängning i berg

Kontaktperson på Eurowind Energy

Alexander Hermansson
Driftingenjör Alexander Hermansson · [email protected]