Główny obszar działalności Eurowind Energy obejmuje obsługę, zarządzanie, a także zakup i projektowanie parków wiatrowych i słonecznych w Europie.

Chcemy być największym zarządcą lądowych projektów wiatrowych w Europie. Pragniemy w prosty sposób umożliwić dostęp do złożonego rynku energetycznego. Przez cały czas cieszymy się dużym zainteresowaniem profesjonalnych inwestorów, kładących nacisk na odnawialne źródła energii jako
aktywa inwestycyjne. Mamy dobre kontakty z producentami turbin, a także rozległą sieć powiązań w branży pomiarów i obliczeń związanych z wiatrem. Dysponujemy doświadczeniem w zakresie całego procesu – od pierwszego wbicia łopaty do wieloletniej eksploatacji turbin wiatrowych. Sukces w danym kraju nie zależy wyłącznie od jego warunków wiatrowych, ale także w bardzo dużym stopniu od politycznego wsparcia dla idei energii odnawialnej.

W każdym kraju dbamy o dostosowanie projektów do warunków lokalnych. Projekty rozwijamy w ścisłej współpracy z lokalnymi spółkami zależnymi i partnerami, przestrzegając krajowych przepisów i biorąc pod uwagę środowisko naturalne. Dzięki biurom w poszczególnych krajach jesteśmy w stanie utrzymywać dialog z odpowiednimi władzami i lokalnymi deweloperami

Nieustannie korzystamy ze zdobytego doświadczenia i pozycji, aby zapewnić optymalne funkjonowanie wszystkich zarządzanych przez nas turbin. Skupiamy się zarówno na aspektach ekonomicznych, jak i technicznych (Technical and Commercial Management, TCM). Eksploatacją wszelkich aktywów zajmujemy się z taką samą troską, jaką otaczamy zasoby własne.

Za obszar działalności o wielkim potencjale uważamy repowering, czyli proces zastępowania starszych turbin wiatrowych konstrukcjami nowszymi, większymi i wydajniejszymi. Dysponujemy dużą wiedzą fachową w zakresie rozwoju, realizacji, eksploatacji oraz finansowania projektów.