Skip to main content

Vanhojen tuulivoimaloiden kierrätys

Vanhojen tuulivoimaloiden kierrätys

Vanhojen tuulivoimaloiden kierrätys

Pyrimme minimoimaan käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden lapojen ympäristövaikutukset tutkimalla kestäviä ratkaisuja. Eräs tällainen ratkaisu on lapojen materiaalien uudelleenkäyttö, joka noudattaa kierrätystalouden periaatetta. Tätä varten olemme tehneet yhteistyötä Aalborgissa sijaitsevan yrityksen kanssa, joka käsittelee tuulivoimalan lapoja ja kierrättää lasikuitua meluvallien valmistukseen. Nämä esteet suojaavat yhteisöjä raskaan liikenteen tai teollisen toiminnan aiheuttamalta melusaasteelta. Tämä innovatiivinen ratkaisu ei ainoastaan anna uutta elinaikaa voimaloiden lapamateriaaleillemme, vaan auttaa myös parantamaan vaikutuksen alaisten alueiden asukkaiden elämänlaatua.

Meluvallien valmistamiseksi käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden lapaosista, materiaali pilkotaan huolellisesti noin 1x2 metrin kokoisiksi paloiksi. Tämän jälkeen materiaali käy läpi hienomurskausprosessin ja se lajitellaan eri kokoluokkiin. Käsittelyn ja lajittelun jälkeen materiaali pakataan säiliöihin, joiden koostumus on yleensä 75 prosenttia painostaan kierrätettyä lasikuitua. Säiliöt kiinnitetään teräsprofiileihin, ja lopputuloksena on valmis meluvalli, joka kestää vähintään 25 vuotta.

Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden lapojen uudelleenkäyttö vähentää merkittävästi vuosittaista lasikuitujätettä, joka muuten jouduttaisiin hävittämään. Kierrätetyn lasikuidun käyttäminen meluvalleissa tarjoaa useita ympäristöetuja, kuten maapallon luonnonvarojen suojelemista, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä korvaamalla energiaintensiivisempiä materiaaleja sekä jätteen tuotannon minimoimista.

Olemme tehneet yhteistyötä Aalborgissa sijaitsevan yrityksen kanssa, joka käsittelee tuulivoimalan lapoja ja kierrättää lasikuitua meluvallien valmistukseen.
 Lisa Susanne Hassler Lisa Susanne Hassler, ESG Graduate