Skip to main content

Tuulivoimaloiden uudelleenkäyttö

Tuulivoimaloiden uudelleenkäyttö

Tuulivoimaloiden uudelleenkäyttö

Eurowind Energy A/S on onnistunut uudelleenkäyttämään useita vanhoja tuulivoimaloita uusissa kohteissa ja siten kaksinkertaistamaan niiden käyttöiän. Skotlantilaisen Howpark-hankkeen tuulivoimaloiden kunnostuksesta vastaavat useat riippumattomat alihankkijat Tanskassa, kun taas Sisiliassa sijaitsevan Amuni-hankkeen tuulivoimaloiden kunnostuksesta vastaa Vestas. Sen jälkeen tuulivoimalat kuljetetaan uuteen sijoituspaikkaan.

Tuulivoimaloiden uudelleenkäytön liiketoimintamalli antaa Eurowind Energy A/S:lle mahdollisuuden päästä tuulivoimahankkeisiin, jotka ovat saaneet aiemmin viranomaisten luvan, mutta jotka rajoittavat tuulivoimaloiden kokoa. Howparkissa, noin 2,8 kilometriä Grantshousesta koilliseen, Scottish Borders Council myönsi rakennusluvan tuulipuistolle, jossa on kahdeksan Vestas V80-tuulivoimalaa, joiden teho on 2 MW ja joiden suurin napakorkeus on 60 metriä ja suurin kärkikorkeus 100 metriä. Vestas ei kuitenkaan enää valmista V80-tuulivoimaloita.

Sen vuoksi oli sekä liiketaloudellisesti että ympäristön kannalta järkevää käyttää uudelleen kahdeksan tuulivoimalaa tässä kohteessa. Howparkin tuulivoimalat saapuivat Saksasta, jossa ne oli poistettu käytöstä 15 vuoden käytön jälkeen. Hankkeessa otettiin huomioon kestävä kehitys. Esimerkiksi tuulivoimaloiden alkuperäinen vaihteistoöljy tyhjennettiin ja varastoitiin, kun ne purettiin.

Nyt vaihteistoon soveltumaton öljy käytetään uudelleen tornin vaimennusjärjestelmissä, jolloin uutta öljyä ei tarvitse ostaa ja hankkeen aikana syntyvän jäteöljyn määrä vähenee. Hanke asettaa uudet standardit tuulipuistojen kestävyydelle ja sopii siten täydellisesti Eurowind Energy A/S:n tavoitteisiin kehittää asemaansa johtavana kestävän kehityksen mukaisten energiahankkeiden kehittäjänä ja operaattorina.