Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Repowering

Større effektivitet gennem nyeste teknologi


Repowering er en betegnelse, der beskriver nedtagning af ældre vindmøller og opsætning af nye større og mere energieffektive vindmøller. Repowering vinder i stadig højere grad frem som en tilgang til nye projektmuligheder.

Eurowind Energy A/S ser repowering som et forretningsområde med stort potentiale, hvor vi kan bruge vores store erfaring og omfattende know-how til at udnytte de kommende muligheder i markedet.