Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Strategi

Betydningsfuld udvikler, opkøber og operatør af projekter inden for vedvarende energi

Eurowind-koncernen har gennem årene udviklet sig til at være en betydende europæisk udvikler, opkøber og operatør af vindmølle- og solprojekter. Siden Eurowind Energy A/S blev stiftet i 2006 har selskabet oplevet et energimarked i stor vækst. Interessen og behovet for vedvarende energi er stærkt stigende i mange lande, og vi bestræber os på at være en vigtig medspiller i denne udvikling. Hovedlinjen i den langsigtede strategi er at udbygge ejerskabet af MW og derved opbygge en energikoncern med produktion af strøm fra vedvarende energikilder, der skaber værdi for vores investorer og samarbejdspartnere.

Det enkle bindeled
Vi anser os selv for at være det enkle bindeled til et komplekst marked, og vi oplever stor interesse fra professionelle investorer, som har fokus på vedvarende energi som investeringsaktiv. Vi er Danmarks største administrator af landbaserede vindmølleprojekter for danske ejere af vindmøller i Danmark og Tyskland. Vi bestræber os på at være en transparent og troværdig partner, der ønsker at skabe gensidigt attraktive relationer til vores samarbejdspartnere baseret på dialog og samarbejde.

Lokal tilstedeværelse
Af erfaring ved vi, at det er vigtigt med lokal tilstedeværelse. Udover hovedkontoret i Danmark har EWE afdelinger i Tyskland, Polen, Rumænien, Portugal, Sverige og UK. Kontorerne i de enkelte lande sikrer, at der er god dialog med de relevante myndigheder og lokale udviklere, hvilket er et stærkt fundament til sikring og idriftsættelse af nye projekter. Vi sætter stor pris på et velfungerende samarbejde baseret på vores danske værdisæt i alle lande og ser mulighed for at ekspandere yderligere inden for vedvarende energikilder.

Omfattende know-how
Hos EWE mener vi, at vi er i en gunstig position for at kunne udnytte de kommende muligheder i markedet, idet vi besidder en god know-how for såvel udvikling, konstruktion, drift samt finansiering af projekter.