Skip to main content
22.01.2021

Head of Public Affairs to Eurowind Energy A/S

Joachim Steenstrup is employed as Head of Public Affairs in a newly created position as of 1 February.

English version below.

 

Joachim Steenstrup będzie odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji z politykami, liderami opinii i organizacjami branżowymi, zarówno w Danii, jak i na arenie międzynarodowej.

"Wraz z naszym rozwojem zauważyliśmy zwiększoną potrzebę pozyskiwania informacji, a także możliwość przedstawienia naszej perspektywy odpowiednim decydentom. Oczywiście współpracowaliśmy już z działem Public Affairs w Eurowind Energy, ale zatrudnienie Joachima należy postrzegać jako usystematyzowanie i dalszy rozwój naszych wysiłków. Cieszymy się, że Joachim podjął się tego zadania" - mówi Jens Rasmussen.

Joachim Steenstrup przez wiele lat zajmował się komunikacją i sprawami publicznymi w wielu dużych duńskich firmach, w tym Ørsted, Danske Bank i European Energy.

 

 

Joachim Steenstrup will be responsible for building and maintaining relations with politicians, opinion leaders and industry organizations, both in Denmark and internationally.

“As we have grown, we have noticed an increased need to retrieve information, and not least the opportunity to give our perspective to relevant decision-makers. Of course, we have already worked with Public Affairs in Eurowind Energy, but the hiring of Joachim must be seen as a systematization and further development of our efforts. We are pleased to have Joachim on board to take on that task,” says Jens Rasmussen.

Joachim Steenstrup has for a number of years worked with communication and Public Affairs in a number of large Danish companies, including Ørsted, Danske Bank and European Energy.