Skip to main content
08.11.2022

Eurowind and Capstone join forces

Eurowind Energy (“Eurowind”) and Capstone Infrastructure Corporation (“Capstone”) create joint venture for the US market.

English version below.

 

Nowa współpraca pomiędzy Eurowind Energy, duńską firmą zajmującą się energią odnawialną, a Capstone Infrastructure Corporation, kanadyjskim niezależnym producentem energii, została utworzona w celu rozwijania projektów energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych.

Spółka opracowuje obecnie ponad 1 GW nowych projektów energii odnawialnej w Kalifornii, obejmujących magazynowanie energii w akumulatorach, turbiny wiatrowe i fotowoltaikę. Eurowind i Capstone mają równe udziały w projektach, które są obecnie na wczesnym etapie rozwoju.

Bo Scholer, prezes Eurowind Energy US Development LLC, powiedział:

"Możliwość połączenia sił z Capstone była głównym czynnikiem, który przyczynił się do terminu naszego wejścia na rynek amerykański. Doceniliśmy perspektywy i profesjonalizm zespołu Capstone i z niecierpliwością czekamy na współpracę z Capstone w celu realizacji projektów budowlanych. Eurowind Energy jest zaangażowany w rynek amerykański, a współpraca z Capstone jest ważną częścią naszego programu rozwoju".

"Jako szybko rozwijający się deweloper, właściciel i operator obiektów odnawialnych na skalę użytkową, Capstone ma dobrą pozycję, aby pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na czystą energię w Kalifornii" - powiedział David Eva, dyrektor generalny Capstone - "Nasze partnerstwo z Eurowind łączy bogate doświadczenie obu organizacji i zwiększa nasze możliwości odniesienia sukcesu w dynamicznym sektorze energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych i nie możemy się doczekać współpracy z nimi, aby urzeczywistnić te projekty".

Projekty w Kalifornii są realizowane we współpracy z pierwotnym deweloperem, Wind Works Power Corp.
Komunikat prasowy dostępny jest tutaj.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Eurowind Energy: Joachim Steenstrup, dyrektor ds. publicznych, +45 51624815 [email protected]

Capstone: Megan Hunter, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, +1 (416) 649-1325 [email protected]

 

 

 

A new joint venture between Eurowind Energy, a Danish renewable energy company, and Capstone Infrastructure Corporation, a Canadian independent power producer, has been established to develop renewable energy projects in the United States.

The joint venture is currently developing a pipeline of more than 1GW of new renewable energy projects in California, consisting of battery storage, wind turbines, and solar PV. Eurowind and Capstone have equal interest in the projects, which are currently in the early stages of development.

Bo Scholer, President, Eurowind Energy US Development LLC said:

“The opportunity to join forces with Capstone was a major contributing factor in the timing of our entry to the US market. We have come to appreciate the outlook and professionalism of the Capstone team, and we look forward to working with Capstone to progress the projects to construction. Eurowind Energy is committed to the US market and the collaboration with Capstone is an important part of our development pipeline.”

“As a fast-growing developer, owner, and operator of utility-scale renewable facilities, Capstone is well-positioned to help fulfill growing demand for clean energy in California,” said Capstone’s CEO David Eva, “Our partnership with Eurowind brings together a wealth of experience across the two organizations, and enhances our capabilities to succeed in the dynamic renewable energy sector in the United States, and we look forward to working with them to make these projects a reality.”

The projects in California are being advanced with the original developer, Wind Works Power Corp.
The press release is available here.


For questions and enquiries, please reach out to:

Eurowind Energy: Joachim Steenstrup, Head of Public Affairs, +45 51624815 [email protected]

Capstone: Megan Hunter, Corporate Communications Manager, +1 (416) 649-1325 [email protected]

JBN EUROWIND 4 00052