Skip to main content
03.03.2021

Eurowind Energy supports Børnecancerfonden and KidsAid Danmark

Eurowind Energy have donated 10.000 DKK til Børnecancerfonden and KidsAid Danmark. The donation became a reality when Stig Tøfting lost a bet to Mirco Reimer-Elster – a bet related to the American election.

English version below.

 

Były zawodowy piłkarz, Stig Tøfting, przegrał zakład z Mirco Reimer-Elsterem, amerykańskim analitykiem TV2 Denmark. A przegrywając zakład, musisz spłacić swój dług. W tym przypadku Mirco Reimer-Elster odebrał swój dług, każąc Stigowi Tøftingowi przejść 167 km z Viby w Aarhus przez Danię aż do granicy między Danią a Niemcami, Kruså. Wszystko zaczęło się od zakładu dotyczącego amerykańskich wyborów, w którym Stig Tøftig uważał, że Donald Trump ponownie wygra wybory. Mirco Reimer-Elster, analityk ds. USA w TV2 Danmark, był jednak innego zdania.

Kiedy Stig Tøfting przybył na granicę w Kruså w sobotę 27 marca, zebrał 773,741 DKK z pomocą kilku firm i osób prywatnych. Jednak od soboty darowizna wzrosła do 838 930 DKK. Stig Tøfting przesunął teraz termin na 6 kwietnia, mając nadzieję, że uda mu się zebrać 1 milion DKK na szczytny cel.

Więcej o podróży Stiga Tøftinga można przeczytać tutaj (w języku duńskim) oraz o tym, jak wesprzeć akcję.

 

 

Former professional football player, Stig Tøfting, lost a bet to Mirco Reimer-Elster, USA analyst at TV2 Denmark. And by losing a bet, you have to recall your debt. In this case, Mirco Reimer-Elster collects his debt by having Stig Tøfting walking 167 km. from Viby, Aarhus across Denmark and all the way to the border, Kruså, between Denmark and Germany. It all started with a bet concerning the American election, where Stig Tøftig thought that Donald Trump would win the office again. However, Mirco Reimer-Elster, USA analyst with TV2 Danmark, thought differently.

When Stig Tøfting arrived at the border in Kruså Saturday, March 27, he has raised 773.741 DKK with help from several companies and private persons. However, since Saturday the donation has increased to 838.930 DKK. Stig Tøfting has now postponed the deadline to April 6 hoping that he will be able to raise 1 million DKK in the good cause.

You can read more about Stig Tøftings journey here (in Danish) and how to support.

Back
B0db7f35 5Ffe 48Be A307 E39258013a3f