Skip to main content
20.02.2020

Eurowind closes SE Blue Renewables acquisition

We are pleased to announce that Eurowind Energy’s previously announced acquisition of SE Blue Renewables has been completed today.

English version below.

 

SE Blue Renewables została założona w 2013 roku, kiedy PFA i SE (obecnie część Norlys) kupiły duńską firmę DONG Energy zajmującą się lądową energią wiatrową.

Wraz z nabyciem portfela SE Blue Renewables, portfolio Grupy Eurowind wzrosło do około 600 MW w eksploatacji i 400 MW w budowie lub w trakcie realizacji. Główną ambicją długoterminowej strategii Grupy jest rozszerzenie własności MW, a tym samym zbudowanie grupy energetycznej produkującej energię z odnawialnych źródeł energii. Grupa Eurowind jest zatem ważnym krokiem na drodze do stania się wiodącym europejskim deweloperem i operatorem projektów energii odnawialnej.

 

 

SE Blue Renewables was established in 2013 when PFA and SE (today a part of Norlys) bought DONG Energy's Danish onshore wind business.

With the acquisition of the SE Blue Renewables portfolio, the Eurowind Group's own owned portfolio is increased to approximately 600 MW in operation and 400 MW under construction or up and coming. The primary ambition of the Group's long-term strategy is to expand the ownership of MW and thus to build an energy group with production of energy from renewable energy sources. The Eurowind Group is thus a major step on the road to becoming a leading European developer and operator of renewable energy projects.

Back
792A37f6 123B 4533 85Bd 37Eb994d7484