Skip to main content
28.01.2021

Commercial Director to Eurowind Energy

With more than 10 years of international experience within the trading business, Eurowind Energy has employed Jesper Düring Lausen from Centrica Energy Trading to a newly established position as Commercial Director. 

English version below.

 

Celem zatrudnienia Jespera Düringa Lausena jest rozszerzenie portfolio sprzedaży w zakresie umów PPA i zarządzania aktywami w Europie, a także udział w budowie, optymalizacji i dalszym rozwoju produktów i platform tworzących wartość. "Zatrudnienie Jespera przybliża nas o kolejny krok do realizacji naszych ambicji stworzenia jeszcze większej liczby projektów Eurowind w całej Europie i oczywiście jesteśmy bardzo dumni, że możemy powitać Jespera w naszym zespole" - mówi Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy.

Jesper Düring Lausen będzie również ważną częścią Norlys Energy Trading, gdzie w dużej mierze będzie pracował nad zapewnieniem "wejścia na rynek" parków wiatrowych i słonecznych w Europie. Norlys Energy Trading jest w równym stopniu własnością Eurowind Energy i Norlys. Jesper Düring Lausen przeszedł ze stanowiska dyrektora ds. odnawialnych źródeł energii i konsumpcji w Centrica Energy Trading.

 

 

The purpose of employing Jesper Düring Lausen is to expand the portfolio of sales in PPAs and Asset Management in Europe as well as participating in the construction, optimization and further development of value-creating products and platforms. “Employing Jesper takes us another step closer to our ambitions to create even more Eurowind projects across Europe, and we are of course very proud to welcome Jesper to our team,” says Jens Rasmussen, CEO for Eurowind Energy.

Jesper Düring Lausen will also be an important part of Norlys Energy Trading, where he to a great extent will work to ensure “route-to-market” on wind and solar parks in Europe. Norlys Energy Trading is owned equally by Eurowind Energy and Norlys. Jesper Düring Lausen comes from a position as Head of Renewables and Consumption at Centrica Energy Trading.