Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Databeskyttelsespolitik

Behandling af dine oplysninger hos Eurowind Energy

Eurowind Energy A/S, eller herunder tilhørende datterselskaber (herefter samlet benævnt ”Eurowind Energy”), registrerer oplysninger om dig, såfremt du er:

  • investor i et selskab administreret helt eller delvist af Eurowind Energy,
  • aftalepart i en aftale indgået med og/eller overtaget af Eurowind Energy,
  • modtager af vores nyhedsbrev, og/eller
  • ansat eller jobansøger
Vi har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, som beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger. Klik på dette link, såfremt du vil læse nærmere om, hvilke oplysninger Eurowind Energy behandler, formålet og retsgrundlaget hermed, opbevaringsperioden samt hvilke modtagere dine oplysninger videregives til.
Nedenfor kan du bl.a. læse om dine rettigheder samt hvad du skal gøre, såfremt du vil klage.

Dataansvarlig

Eurowind Energy er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Eurowind Energy A/S
Mariagervej 58 B
9500 Hobro
CVR-nr.: 30006348
Telefonnummer: +45 96 20 70 40
E-mailadresse:

Retten til at trække samtykke tilbage

Er du eksempelvis modtager af vores nyhedsbrev, er behandlingen af dine persondata baseret på samtykke, og du har således ret til at trække samtykket tilbage til enhver tid. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at såfremt du er eksempelvis investor eller aftalepart, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af kontraktmæssige forpligtelser og ikke på baggrund af samtykke. Du kan derfor ikke som investor eller aftalepart trække et samtykke tilbage, da vi således ikke kan opretholde vores forpligtelser. Dette kan – afhængig af aftalen – føre til misligholdelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på ovennævnte oplysninger. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få oplysninger om dig selv slettet, såfremt dette er muligt i henhold til Eurowind Energy's kontraktmæssige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Dette er dog ikke muligt, såfremt dette vil stride mod lovgivningsmæssige krav herom.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Såfremt du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i databeskyttelseslovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på eller tlf. 33193200.