Skip to main content
30.03.2020

Wind park Knöstad in Sweden

Eurowind Energy A/S recently ordered the largest onshore turbine available at present from Siemens Gamesa.

English version below.

 

Siemens Gamesa dostarczy osiem jednostek SG 5.8-170 do Eurowind Energy A/S dla projektu Knöstad (46 MW) zlokalizowanego w pobliżu Karlstad w Szwecji.

To przełomowe zamówienie będzie oznaczać debiut lądowej turbiny wiatrowej z największym wirnikiem w branży. Ponadto turbiny będą pracować z mocą do 6,2 MW, co przełoży się na rekordowo wysoką roczną produkcję energii (AEP). Turbiny wiatrowe zostaną zainstalowane w drugiej połowie 2021 r. na obszarze leśnym.

W Eurowind Energy A/S wierzymy, że ciągła poprawa LCoE jest oczywista dla branży i uważamy SG 5.8-170 za krok w tym kierunku.

Komunikat prasowy - Knöstad

 

 

Siemens Gamesa will deliver eight units of the SG 5.8-170 to Eurowind Energy A/S for the Knöstad project (46 MW) located near Karlstad, in Sweden.

The landmark order will mark the debut of the onshore wind turbine with the largest rotor in the industry. Additionally, the turbines will operate at a capacity of up to 6.2 MW, resulting in record high annual energy production (AEP). The wind turbines will be installed during the second half of 2021 in an area of forest.

At Eurowind Energy A/S, we believe that a continuous improvement of LCoE is evident for the industry and we consider the SG 5.8-170 as a step in this direction

Press release Knöstad

Back
Eda31c4c D86a 45Bf 898B 6A986291480e