Skip to main content
30.09.2020

Eurowind Energy A/S orders 54 MW from Vestas for the GreenLab Skive project

The GreenLab project, located in Mid Jutland, Denmark is a sustainable energy park and research facility that generate renewable energy from multiple sources such as wind, solar and biogas.

English version below.

 

Aby zmaksymalizować produkcję energii w ramach projektu, Vestas opracował specyficzne dla lokalizacji rozwiązanie w zakresie energii wiatrowej, które obejmuje jedną turbinę V126-3,45 MW dostarczoną w trybie zoptymalizowanej mocy 3,6 MW oraz 12 turbin V136-4,2 MW, w połączeniu z wieżami o różnych wysokościach piasty i 20-letnią umową serwisową Active Output Management 5000 (AOM 5000).

Zamówienie podkreśla silne partnerstwo między Vestas i Eurowind Energy A/S, a także wiodącą pozycję Vestas na duńskim rynku energii wiatrowej, gdzie firma zainstalowała obecnie ponad 3,7 GW turbin wiatrowych.

"Cieszymy się, że możemy wspólnie z Vestas zrealizować ten przełomowy projekt w Danii i tym samym jeszcze bardziej wzmocnić naszą współpracę z Vestas. Ten hybrydowy projekt - z wiatrem, energią słoneczną i akumulatorem - będzie dostarczał zieloną energię bezpośrednio do zakładu produkcji wodoru / metanolu o mocy 12 MW, dzięki czemu zielona transformacja naprawdę nastąpi dzięki połączeniu sektorów", mówi Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy A/S.

"Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać naszą technologię do takiego projektu jak GreenLab, który pracuje nad przekształceniem sposobu, w jaki zielona energia jest produkowana, przekształcana, przechowywana i wykorzystywana. GreenLab naprawdę stanowi znaczący krok w urzeczywistnianiu transformacji energetycznej", mówi Nils de Baar, prezes Vestas Northern & Central Europe. "Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na realizację kolejnego projektu wiatrowego z Eurowind Energy A/S i wykorzystanie elastycznej technologii platformy o mocy 4 MW z korzyścią dla naszego cenionego klienta".

Umowa obejmuje również dostawę, instalację i uruchomienie turbin wiatrowych, a także rozwiązanie VestasOnline® Business SCADA, skracające czas przestoju turbin, a tym samym optymalizujące produkcję energii.

Oczekuje się, że dostawy i uruchomienie rozpoczną się w drugim kwartale 2022 roku.

Zdjęcie od Vestas.

Pełny komunikat prasowy firmy Vestas znajduje się poniżej.

Komunikat prasowy GreenLab

 

 

To maximise the project’s power production, Vestas has developed a site-specific wind energy solution that features one V126-3.45 MW turbine delivered in 3.6 MW Power Optimised Mode and 12 V136-4.2 MW turbines, combined with towers on different hub heights and a 20-year Active Output Management 5000 (AOM 5000) service agreement.

The order underlines the strong partnership between Vestas and Eurowind Energy A/S as well as Vestas’ leading position in the Danish wind energy market, where the company today has installed more than 3.7 GW of wind turbines.

“We are happy to execute this landmark project in Denmark together with Vestas and thus strengthening our cooperation with Vestas even further. This hybrid project - with wind, solar and storage battery - will supply green power directly to a 12 MW hydrogen/E-methanol production facility making the green transition really happening through sector coupling”, says Jens Rasmussen, CEO of Eurowind Energy A/S.

“We are proud to deliver our technology to a lighthouse project like GreenLab, which works to transform the way green energy is produced, converted, stored and put to use. GreenLab truly marks a significant step in making the energy transition come true”, says Nils de Baar, President of Vestas Northern & Central Europe. "At the same time, we look forward to implementing yet another wind project with Eurowind Energy A/S and utilising the flexible 4 MW platform technology for the benefit of our valued customer”.

The contract further includes supply, installation and commissioning of the wind turbines, as well as a VestasOnline® Business SCADA solution, lowering turbine downtime and thus optimising the energy output.

Deliveries and commissioning are expected to begin in the second quarter of 2022.

Picture from Vestas.

Read the full press release from Vestas below.

Press release GreenLab

Back
82Ed1adc 9E15 457B 8368 46189691011D