Skip to main content
19.03.2020

Another great agreement with Vestas

Eurowind Energy A/S has entered an agreement with Vestas on a 63 MW order for the two Danish projects, St. Soels and Veddum Kær.

English version below.

 

Projekt St. Soels będzie składał się z siedmiu turbin V126-3,45 MW dostarczanych w trybie zoptymalizowanej mocy 3,6 MW, podczas gdy projekt Veddum Kær będzie obejmował dziewięć turbin V136-4,2 MW.

Ponieważ Eurowind Energy A/S opracował oba projekty jako współlokalizowane elektrownie wiatrowe i słoneczne, ostateczna produkcja energii do sieci będzie składać się z mieszanki hybrydowej. Uruchomienie St. Soels planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r., a Veddum Kær na trzeci kwartał 2021 r.

Pełny komunikat prasowy można przeczytać tutaj.

Komunikat prasowy - St. Soelsand Veddum Kær

 

The St. Soels project will comprise seven V126-3.45 MW turbines delivered in 3.6 MW Power Optimised Mode, while the Veddum Kær project will feature nine V136-4.2 MW turbines.

As Eurowind Energy A/S has developed both projects as co-located wind and solar power plants, the final energy output to the grid will consist of a hybrid mix. Commissioning for St. Soels is planned for the first quarter of 2021 and for Veddum Kær for the third quarter of 2021.

Read the full press release here.

Press release St. Soelsand Veddum Kær

Back
Ca0be90a 8D4b 46D8 A1ee A13df1c2c6e6