Skip to main content

Vindpark Högehult

Vindpark Högehult

Vindpark Högehult

Lokaliserat i Nybro kommun
Storlek: 9 vindkraftverk
Totalhöjd: 250 meter
Status: Tillståndsansökan handläggs

Mer information på vindparkens hemsida www.vindparkhogehult.se.

Hög

Projektledare

Monir Mikati
Senior Projektledare Monir Mikati · mmi@eurowindenergy.com