Skip to main content

Vindpark Gräsgärde

Vindpark Gräsgärde

Vindpark Gräsgärde

Lokaliserat i Kalmar kommun
Storlek: 9 vindkraftverk
Totalhöjd: 250 meter
Status: Tillståndsansökan handläggs

Mer infomation på vindparkens hemsida www.vindparkgrasgarde.se.

Gräsgärde

Projektledare

Monir Mikati
Senior Projektledare Monir Mikati · mmi@eurowindenergy.com