Skip to main content

Yritysten sosiaalinen vastuu

Meillä on vahva tarve huolehtia paikallisesta liiketoimintayhteisöstä ja pyrimme olemaan vaikuttajia.

Me kehitämme, rakennamme ja operoimme voimalaitoksia, jotka tuottavat puhdasta ja luotettavaa sähköä.

Sähkö on elintärkeää valtioiden talouskasvulle ja ihmisten hyvinvoinnille. Pyrimme lisäämään puhtaan, edullisen ja uusiutuvan sähköntuotannon saatavuutta. Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa organisaatiotamme ja liiketoimintaamme. Meille on tärkeää harjoittaa liiketoimintaa kestävällä tavalla. Ympäristönäkökohdat ovat meille tärkeitä, ja pyrimme niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Pidämme huolta puistoistamme, paikallisesta yhteisöstä, sekä toisistamme.

Panostamme vahvasti vastuulliseen toimintaan ja edellytämme toimittajiltamme ympäristöä kunnioittavaa toimintaa, samalla kun pyrimme jatkuvasti parantamaan tai minimoimaan kielteisiä vaikutuksia, kuten saastumista, suhteettoman suuria CO2-päästöjä ja jätettä.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään työskentely-ympäristöä, jossa on oikeudenmukaiset työehdot, asianmukaiset työolot ja nollatoleranssi syrjinnälle. Emme vain tue, vaan myös kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, sellaisina kuin ne on muotoiltu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa, ja kansainvälisesti tunnustettuja työntekijöiden oikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ydinsopimuksissa. Odotamme myös tavarantoimittajiemme ottavan käyttöön ja valvovan samanlaisia ​​työpaikkakäytäntöjä, joissa keskitytään työntekijöiden hyvinvointiin, turvallisuuteen ja ihmisarvoon.

Arvostamme paikallisia yhteisöjä ja tuemme niitä

Meillä on edelleen merkittävä rooli yhteisöissä, joissa yrityksemme toimivat.

Monet Eurowind Energyn työntekijät osallistuvat hankkeidemme ympärillä käytävään demokraattiseen vuoropuheluun ja ovat mukana keskustelussa energiajärjestelmän vihreästä siirtymästä. Meillä on vahva tarve huolehtia paikallisesta yritysyhteisöstä, ja ennen kaikkea pyrimme yleisesti vaikuttamaan heihin, ketä tuemme.

Tuemme LittleBigHelpiä tarjoamalla 10:lle lapselle Intian slummeista päivittäisen koulunkäynnin, koska jokainen ansaitsee mahdollisuuden luoda valoisampi tulevaisuus.

”LittleBigHelpin tukeminen oli helppo valinta. Uskomme, että koulutuksen saaminen on olennainen osa elämää, ja jokaisella on siihen oikeus. Koulutuksen saaminen mahdollistaa valoisamman tulevaisuuden, ei vain yksilölle, vaan myös hänen perheelleen ja koko yhteisölle. Lisbethin ja hänen tiiminsä työ on erittäin tärkeää Intian kaduilla asuville lapsille, ja olemme erittäin ylpeitä saadessamme olla osa tätä tärkeää asiaa", sanoo Jens Rasmussen, Eurowind Energyn toimitusjohtaja.

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park – paikka, jossa kasvaa lahjakkuuksia

Olemme osallistuneet upean Astroturf-kentän toimintaan Hobro IK:ssä, nykyiseltä nimeltään Eurowind Energy Park. Kenttä, joka tarjoaa lapsille, aikuisille ja lahjakkaille pelaajille parhaat edellytykset kehittyä ja nauttia jalkapallosta. Me Eurowind Energyssä kehitämme ja jalostamme kykyjä, ja tiedämme, kuinka tärkeää ympäristö on kehitykselle. Siksi tuemme paikallista jalkapalloseuraa Hobro IK:tä, sillä kykyjen kehittäminen on tärkeää – niin noviisien kuin edistyneiden lahjakkuuksien.

Tuemme myös Børnecancerfondenia (lasten syöpäsäätiö Tanskassa) ja KidsAid Danmarkia.

 

Holdbillede HIK