Skip to main content
20.02.2023

Eurowind Energy etablerer biogasanlæg

Virksomheden vil supplere produktionen af sol- og vindenergi og PtX med biogas

Produktionen af sol- og vindenergi for at sikre grøn strøm til Danmark og resten af verden, er stadig kerneforretningen, men nu udvider Eurowind Energy produktionen med biogas.

Visionen om enkel, bæredygtig og lokal energiproduktion er den samme, men med biogas kan virksomheden også spille en rolle i produktionen af e-fuel og methanol, som bruges hvor det ikke er muligt at elektrificere – især i tung transport og industri.

Planen er at etablere flere lokale biogasanlæg i Danmark, som ikke bare skal producere biogas til brændstoffer men også en række afledte produkter. Konkret etablerer Eurowind Energy en ny afdeling for biogas i virksomheden, og allerede nu er 8-10 anlæg på tegnebrættet.

”Da vi har elproduktion fra sol og vind, giver det mening, at  vi skal have de her ting til at snakke sammen og arbejde sammen. Så kan du lave det hele i et lukket system, hvor du ikke skal ud og voldsomt belaste gasnettet eller elnettet. Det er logikken  i vores energicentre, ”, siger Søren Rasmussen, næstformand i bestyrelsen og medejer af Eurowind Energy.

Anlæggene skal hovedsageligt producere biogas af halm, græs og gylle, og i forædlingsprocessen er der potentiale til at udvinde en række produkter som fx voks, lim og fibre, som har en række anvendelsesmuligheder i industri- og byggebranchen. Derudover vil processen producere gødning til brug i fx gartnerier.

Selve biogasproduktionen kommer til at ske i en organisk proces uden acceleratorer, og både biogas, ilt og CO2 kan efterfølgende forarbejdes til brændstof, methanol osv. De konkrete produkter vil afhænge af efterspørgsel og behov. Ligesom med vind- og solcelleparkerne, vil placeringen ske i tæt dialog med lokalområdet og under hensyn til den lokale infrastruktur.

For Eurowind Energy er det en naturlig udvikling af tanken om bæredygtighed at gå ind på markedet for biogas. Der er allerede knowhow i virksomheden, da Søren Rasmussen har mange års erfaring fra landbruget, ligesom der er en række andre medarbejdere med stor viden om værdikæden i biogas.

Halm og græs rummer en række muligheder, som er oplagte til biogasproduktion. Det bevarer næringsstofferne i halmen i modsætning til afbrænding, der helt fjerner dem. På den måde kan de komme tilbage i jorden i form af gødning.  I det hele taget er det bærende princip en cirkulær tankegang.

”I fremtiden dur det ikke, at vi brænder noget af. Det er spild af ressourcer. Vi er nødt til at tænke energiproduktion på en helt anden måde. Den er cirkulær og lokalt produceret. Vores anlæg tager udgangspunkt i energiproduktion, der tænker bæredygtighed og den lokale infrastruktur ind fra begyndelsen”, siger Søren Rasmussen.

I løbet af få år er målet at opføre store energiparker rundt om i landet, hvor en kombination af sol, vind, biogas og PtX, sikrer lokal produktion af bæredygtig strøm, gas og brint. Sideløbende med de danske anlæg, er det ambitionen, at produktionen af biogas også bliver international.

 

I tilfælde af spørgsmål kontakt:
Malene Petersen

Telefon: 30101117
E-mail: [email protected]

Back
Istock 180808614