Investor login

EWEInvestor to opracowany przez koncern Eurowind Energy własny portal online umożliwiający
inwestorom szybki i bezpośredni wgląd w kwestie dotyczące projektów, których są współwłaścicielami.
Portal inwestora zawiera informacje na temat produkcji w poszczególnych parkach, ich budżety,
regulaminy itd. Jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o odpowiednią dokumentację, taką jak raporty z inspekcji, protokoły zebrań inwestorów czy sprawozdania finansowe. Ponadto dla każdego z projektów prowadzony jest dziennik zawierający informacje na temat jego eksploatacji i ew. zdarzeń mogących doprowadzić do przestoju turbin. W dzienniku można także znaleźć informacje o planowanych inspekcjach, w tym o kontrolach wymaganych ustawowo, konserwacjach, serwisach, nieprawidłowościach w działaniu itp.