Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Projektudvikling

En nøglesten i vores forretningsområder

Produktion af strøm fra vedvarende energikilder er stærkt stigende, og især vindmøller på land leverer et betragteligt bidrag til Europas strømproduktion. Siden 2006 har Eurowind Energy A/S udviklet vindmølle- og solcelleprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Rumænien. Efterfølgende har vi udvidet vores virksomhedsfokus til også at inkludere Portugal, Italien, Sverige og UK. Nedenfor kan I læse mere om trinene i et projekts udviklingsfaser.

Udvikling

Udvælgelse af den korrekte placering


I tæt samarbejde med lokale partnere identificerer EWE de mest optimale områder. Dette omfatter bl.a. potentialevurdering i form af vindmålinger, forhandling af jordleje og adgang til området med jordejer samt vurdering af virkninger på miljøet. Når et område vurderes realiserbart, foretager vi i samarbejde med myndighederne de nødvendige foranstaltninger. Vores tætte forhold til lodsejere og udviklere sikrer, at vi har et fuldstændigt overblik over risici forbundet med udvikling af projekter.

Finansiering

Et afgørende element


Sikring af projektfinansiering er et afgørende element i realiseringen af et vindmølleprojekt. Eurowind Energy A/S har et tæt forhold til flere internationale banker og har betydelig erfaring med forhandling af aftaler om projektfinansiering, garantiforpligtelser og lignende finansieringsaftaler. Koncernen oplever stor interesse fra banker i både ind- og udland i forbindelse med finansieringer, og vi kan derfor sikre, at både nye parker (projektfinansiering) og ældre parker (refinansiering) opnår attraktive renter og lånevilkår.

Byggeri

Projektgennemførelsen bliver en realitet


Forinden igangsætning af byggeri sikrer vi, at alle nødvendige tilladelser er til stede, herunder gennemført juridisk due diligence af projektets tilladelser samt bankmæssig due diligence som grundlag for finansiering. Vi har utallige dokumenterede resultater af projektgennemførelse og forberedelse af infrastruktur såsom kabler og veje inden for planlagt tid og budgetrammen. Byggeriet sker i tæt samarbejde med og under hensyntagen til alle involverede parter i projektet. Efter succesfuldt og nøglefærdigt byggeri gøres møllerne klar til nettilslutning og endelig idriftsættelse.