Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Teknisk administration

Overvågning af driften

Vi overvåger dagligt samtlige vindmøller og solcelleanlæg i vores administrationsportefølje online. Vi er således i stand til at reagere prompte, såfremt der sker fejl eller utilsigtede stop. Derudover har vi kontakt til en bred vifte af lokale vagter, som hurtigt kan besigtige møllen eller solparken ved stilstand.

Som en del af den tekniske administration giver vi vores kunder adgang til vores egenudviklede online portal, EWEInvestor, der tilbyder investorerne hurtig og direkte adgang til oplysninger omkring det eller de projekter, som de er medejere af.

På investorportalen er det muligt at se parkspecifikke oplysninger om produktion, budgetter, eventuelle parkreguleringer m.v. Investorportalen bliver samtidig løbende opdateret med relevante dokumenter såsom inspektionsrapporter, investormødereferater og regnskaber. Derudover oprettes en logbog på hvert projekt, hvor der findes information omkring de driftsmæssige hændelser, der kan være årsag til, at en vindmølle eller et solcelleanlæg eventuelt står stille såsom lovpligtige inspektioner, driftsforstyrrelser, service og lignende.

Analyser og rapportering

Vi udarbejder løbende rapporter og analyser af alle møller og solcelleanlæg under vores administration, så vores investorer til enhver tid er opdateret på driften af anlægget.

Vi igangsætter og kontrollerer lovpligtige inspektioner samt planlagt service. Takket være vores mange kompetente medarbejdere gennemfører vi også selv inspektioner i både Danmark og udlandet. Vores medarbejdere foretager desuden beregning af tabt produktion grundet parkregulering, det såkaldte Last Management.

Vi håndterer alle tekniske krav for offentlig nettilslutning såsom godkendelse af referenceværdi og håndtering af kontrakter. Dette indebærer ligeledes organisering og koordinering af nødvendig fra- og tilkobling af brydere til nettet. Samtidig informerer vi elhandler (Direkt Vermarktung) om såvel planlagte som pludselige driftsstop.

Stordriftsfordele

Eurowind Energy A/S er Danmarks største administrator af vindmølleprojekter på land. Vores størrelse betyder, at vi er en markant spiller i branchen, og vi er i stand til at sikre vores kunder konkurrencedygtige priser fra eksterne leverandører. Det drejer sig eksempelvis om attraktive strømsalgsaftaler, serviceaftaler, forsikringer, renter og lånevilkår m.m.

Vi køber et stort antal nye møller om året og er derfor en interessant spiller for mølleleverandører. Vi udfordrer leverandørers performance kontinuerligt, og vi har en sund skepsis over for alle leverandører. Vi tager stilling og har en holdning.